top of page

GRUPPETERAPI

Gruppeterapi er en terapiform der en liten gruppe mennesker møtes regelmessig med meg som terapeut for å utforske og bearbeide personlige utfordringer og livsproblemer. Gruppene jeg tilbyr består vanligvis av 6-12 deltakere, og jeg tilbyr veiledning og støtte mens deltakerne deler sine erfaringer og gir hverandre råd og støtte.

Hvordan kan gruppeterapi hjelpe?

  1. Støtte og forståelse: Gruppen gir et fellesskap der deltakerne kan føle seg forstått og akseptert. Å vite at du ikke er alene med dine utfordringer kan være trøstende og bidra til å redusere følelsen av isolasjon.

  2. Selvinnsikt: Gjennom å lytte til andre deltakeres historier og reflektere over deres egne, kan deltakere utvikle en dypere forståelse av seg selv. Dette kan bidra til personlig vekst og selvinnsikt.

  3. Læring og mestringsstrategier: Gruppeterapi gir en mulighet til å lære nye mestringsstrategier og håndtere utfordringer på en mer effektiv måte. Deltakerne kan dra nytte av råd og innsikt fra både meg som terapeut og andre i gruppen.

  4. Empati og mellommenneskelige ferdigheter: Å delta i gruppeterapi kan hjelpe deltakerne med å utvikle empati og bedre mellommenneskelige ferdigheter, som kan ha en positiv innvirkning på deres personlige forhold og livet generelt.

  5. Økt selvtillit: Å dele og motta støtte fra andre i gruppen kan øke selvtilliten og selvfølelsen til deltakerne. Dette kan gi dem mot til å takle utfordringer utenfor terapisammenheng.

 

Hvem kan dra nytte av gruppeterapi?

Gruppeterapi kan være til nytte for en rekke mennesker som står overfor ulike utfordringer. Det kan inkludere personer som sliter med depresjon, angst, avhengighet, traumer, sorg, eller som bare ønsker å jobbe med personlig vekst og selvinnsikt.

Samtaleterapi.png
bottom of page