top of page

MANNSGRUPPE

En til en terapi kan oppleves som ganske intenst for mange menn, og det kan derfor være lettere både å lære og å finne inspirasjon i en gruppe med andre menn.

Å dele bekymringer og personlige utfordringer i mannsgrupper kan gi stor effekt, og andre menns erfaringer kan ofte være mer til hjelp enn innspill fra en «ekspert».

Å delta i grupper vil kunne minske tendensen menn har til å isolere seg.

Mange menn kan ha en tendens til avstand/distanse i relasjoner. En terapeutisk mannsgruppe kan være et trygt sted å praktisere/trene på deling av følelser, og å kunne utfordre hverandre på en empatisk og støttende måte.

Å lære en sunn og moden maskulinitet i en gruppe med menn kan være et stort steg mot emosjonell modning, som kan gjøre menn bedre i stand til å stå i sterke følelser i et intimt parforhold.

Mannskulptur.png
bottom of page