top of page

Kurs – Psykosyntese

LIVSKUNST & SYNTESE-OPPSTILLINGER


Kursbeskrivelse

The art of deep connectedness and freedom Dette er et kurs for de som har noe erfaring fra familiekonstellasjoner. Et kurs som tar i bruk både familiekonstellasjoner og psykosyntese. Her kan du på en lekende måte oppleve konstellasjonens kraft, fenomenologien, mens du samtidig få dypere kontakt med din unike intuisjon. Som representant i andres oppstillinger kan du utforske på en både dyp og leken måte, dine tankemønstre, føleleser, sanser, fysiske impulser, din fantasi og din intuisjon. Ved din egen oppstilling kan du som observatør se noe av din egen underliggende dynamikk i livet. Kurset er for deg som søker mer helhet, kreativitet og flyt i livet. Utforsk det som hindrer deg i å leve dine drømmer og lengsler. Kanskje kan utvide din ’comfort zone’, eller trygghetsradius. Oppleve en ny, og ukjent frihetsfølelse, utforske grensene dine og kreativiteten din kan slippes frem. Gi slipp på begrensningene, la begrensningene fare, opplev en dypere kontakt og livets flyt. Dette kurset legger særlig vekt på dine inneboende ressourcer og muligheter. Noen av metodene ble beskrevet nedenfor: • Jeg – selv oppstillinger • Skjulte oppstillinger: Jeg, selv, tema … • Symptom – representant oppstillinger • Hjerte anliggende, ønsker og visjoner • Å skape kontakt, renselse av de sentrale energikildene, Chakren. Jording, vitalitet, selv-makt, kjærlighet, kreativitet, viten og intuisjon. • Sjamanistiske oppstillinger, slekts rekker, ritualer • Tetralemma • Filsosofiske oppstillinger, organisasjonsoppstillinger, metaoppstillinger • I tillegg: meditasjon, kroppsarbeid, tilgivelses- og helingritualer. Men når det som rørte ved deg gav tone når din egen puls gav rytme til handling når du var ett med det som sitret i deg da var du tro Andre Bjerke For nærmere informasjon angående dato og pris, ring eller send e-post!


Kontakt

9204 5427

jorn@liebezeit.no


bottom of page