top of page

Familientherapie

Noen ganger kan hverdagen som familie være utfordrende, og uansett om utfordringene vi møter er små eller store, kan de skape usikkerhet rundt de valgene vi tar.

 

Jeg hjelper deg og din familie med å identifisere negative familiemønstre og veilede dere gjennom endringsprosessen.

Målet er å fremme gjensidig forståelse og gi dere verktøy til å finne konstruktive løsninger. Dette styrker familiens evne til å håndtere hverdagens prøvelser og bygge sunne mellommenneskelige relasjoner.

Jeg legger vekt på forebyggende arbeid, da det er velkjent at barn som vokser opp under utfordrende forhold har økt risiko for å utvikle psykiske vansker senere i livet. Ved å forbedre kommunikasjonen og samspillet innad i familien, og skape en atmosfære preget av trygghet, legges det et solid grunnlag for familiemedlemmenes framtidige utfordringer i livet.

Familieterapi.png
bottom of page