top of page

Men når det som rørte ved deg

gav tone når din egen puls gav rytme til handling

når du var ett med det som sitret i deg

da var du tro
 

- Andre Bjerke

kurs og undervisning

Jeg holder kurs i Systemisk arbeid og Learning Circle - Familiekonstellasjoner.
Undervisningen foregår som week-end kurs, årskurs, og åpne kvelder.

Arbeidet med familie- systemiske, somatiske- og organisasjons-konstellasjoner fører først å fremst til dypere forståelse av livet i sin helhet. Dette vil i de fleste tilfeller føre til en holdningsendring ovenfor livet og verden.

En del illusjoner kan slippes, og nye uante muligheter viser seg! Kurset vil gi deg mulighet til å integrere innsiktene inn i ditt liv, både som privatperson og som yrkesutøver. Om du jobber som terapeut, eller i et helt annet yrke er sekundær.


For alle vil livet viser seg på en ny og rikere måte.

 

Årskurs i Familiekonstellasjoner

“THE ART OF DEEP CONNECTEDNESS”

Kurset er et selvutviklings, veilednings og treningskurs og varer over 5 helger. I tillegg vil det bli mulig å ta enkelte kvelder med forskjellige temaer, bl.a. om traumer, abort, sykdom (somatiske konstellasjoner), overgrep, skilsmisse.

 

Arbeidet med familie- systemiske, somatiske- og organisasjons-konstellasjoner fører først å fremst til dypere forståelse av livet i sin helhet. Dette vil i de fleste tilfeller føre til en holdningsendring ovenfor livet og verden. En del illusjoner kan slippes, og nye uante muligheter viser seg! Kurset gir deg mulighet til å integrere innsiktene inn i ditt liv, både som privat person og som yrkesutøver. Om du nå jobber som terapeut eller i et helt annet yrke, er sekundært. For alle vil livet vise seg på en ny og rikere måte.

 

Årskurset er for deg som ønsker:

1. Å bruke metoden for egen selvutviklingl

2. Å få et nytt (systemisk) perspektiv på livet

3. Utforske parrelasjoner

4. Hjelp til å utforske relasjoner på jobb

5. Klient arbeid: individuell terapi/coaching Kurset vil ha hovedfokus på familiekonstellasjoner og systemiske konstellasjoner, med kobling til psykonsyntese. Det gis også mulighet til å utforske jobb- og organisasjonskonstellasjoner.

 

Kurset vil veksle mellom:

1. Gjennomføre egne konstellasjoner

2. Teoriundervisning /forelesning

3. Selvrefleksjon og veiledning

4. Filosofi – Utvikle dypere bevissthet om familie og/eller opprinnelsesfamilie

5. Hvordan gjennomføre konstellasjoner selv (innføring)

 

Fokus på alt arbeide er å lære gjennom egen opplevelse (erfaringsbasert læring). Du får rikelig med anledning til å finne dine egne sannheter/svar, mens du samtidig utvikler din intuisjon. Hver modul er  en enkeltstående fordypning i Hellingers prinsipper. De 5 modulene danner tilsammen en helhet. Velger du å melde deg på alle 5 modulene blir du med i KJERNEGRUPPEN.

 

Ta kontakt for program og neste oppstart.

Kurs – Psykosyntese

LIVSKUNST & SYNTESE-OPPSTILLINGER

 

The art of deep connectedness and freedom
Dette er et kurs for de som har noe erfaring fra familiekonstellasjoner. Et kurs som tar i bruk både familiekonstellasjoner og psykosyntese.

 

Her kan du på en lekende måte oppleve konstellasjonens kraft, fenomenologien, mens du samtidig får dypere kontakt med din unike intuisjon. Som representant i andres oppstillinger kan du utforske på en både dyp og leken måte, dine tankemønstre, følelser, sanser, fysiske impulser, din fantasi og din intuisjon.

 

Ved din egen oppstilling kan du som observatør se noe av din egen underliggende dynamikk i livet.

Kurset er for deg som søker mer helhet, kreativitet og flyt i livet. Utforsk det som hindrer deg i å leve dine drømmer og lengsler. Kanskje kan du utvide din ’comfort zone’, eller trygghetsradius. Oppleve en ny, og ukjent frihetsfølelse, utforske grensene dine og kreativiteten din kan slippes frem. Gi slipp på begrensningene og opplev en dypere kontakt med livets flyt.

 

Dette kurset legger særlig vekt på dine inneboende ressurser og muligheter. Noen av metodene:

  • Jeg – selv oppstillinger

  • Skjulte oppstillinger: Jeg, selv, tema …

  • Symptom – representant oppstillinger

  • Hjerte anliggende, ønsker og visjoner

  • Å skape kontakt, renselse av de sentrale energikildene, Chakren. Jording, vitalitet, selv-makt, kjærlighet, kreativitet, viten og intuisjon.

  • Sjamanistiske oppstillinger, slekts rekker, ritualer

  • Tetralemma - større konfliktforståelse

  • Filsosofiske oppstillinger, organisasjonsoppstillinger, metaoppstillinger

  • I tillegg: meditasjon, kroppsarbeid, tilgivelses- og helingritualer.

For nærmere informasjon angående dato og pris, ring eller send e-post!

Kontakt

9204 5427

jorn@liebezeit.no

Årskurs familiekonstellasjoner
Psykosyntese
bottom of page